13.08.2020, Thursday, Asia/Baku 18:10 |
1 RUB - 0.012 EUR 1 EUR - 0.902 GBP 1 RUB - 0.014 USD 1 AED - 0.477 AZN 1 AZN - 2.096 AED 1 AED - 0.28 USD 1 USD - 3.57 AED 1 TRY - 0.157 USD 1 GBP - 1.318 USD 1 USD - 0.759 GBP 1 USD - 6.353 TRY 1 USD - 0.841 EUR 1 EUR - 1.189 USD 1 AZN - 42.016 RUB 1 RUB - 0.024 AZN 1 AZN - 0.446 GBP 1 GBP - 2.244 AZN 1 AZN - 0.494 EUR 1 EUR - 2.024 AZN 1 AZN - 3.731 TRY 1 AZN - 0.587 USD 1 TRY - 0.268 AZN 1 USD - 1.703 AZN
13.08.2020, Thursday, Asia/Baku 18:10
1 RUB - 0.012 EUR 1 EUR - 0.902 GBP 1 RUB - 0.014 USD 1 AED - 0.477 AZN 1 AZN - 2.096 AED 1 AED - 0.28 USD 1 USD - 3.57 AED 1 TRY - 0.157 USD 1 GBP - 1.318 USD 1 USD - 0.759 GBP 1 USD - 6.353 TRY 1 USD - 0.841 EUR 1 EUR - 1.189 USD 1 AZN - 42.016 RUB 1 RUB - 0.024 AZN 1 AZN - 0.446 GBP 1 GBP - 2.244 AZN 1 AZN - 0.494 EUR 1 EUR - 2.024 AZN 1 AZN - 3.731 TRY 1 AZN - 0.587 USD 1 TRY - 0.268 AZN 1 USD - 1.703 AZN

Təhlükəli yüklər

Beynəlxalq Yük daşımalarının həyata keçirilməsi

 

Təhlükəli yüklərin daşınması

 

Colibri Express artıq hava nəqliyyatı ilə təhlükəli yüklərin rəsmiləşdirilməsi və daşınmasını həm import həm də eksport olaraq həyata keçirir.

Xüsusi təlim keçmiş və Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asossiasiyası(İATA) tərəfindən sertifikatlaşdırılmış əməkdaşlarımız bütün növ təhlükəli yüklərin rəsmiləşdirilməsi və qablaşdırılmasını həyata keçirir.

Xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asosiasiyası - İATA tərəfindən hava nəqliyyatı ilə daşınan təlükəli yüklər 9 sinfə bölünmüşdür.

Bura aiddir:

  1. Partlayıcı maddələr;
  2. Qazlar;
  3. Tezalışan mayelər;
  4. Tezalışan bərk maddələr;
  5. Oksidləşdirici maddələr və orqanik pesdisidlər;
  6. Toksik və infeksion maddələr;
  7. Radioaktiv maddələr;
  8. Korroziv materiallar;
  9. Bu kateqoriyalara aid olmayan digər maddələr.

Hər hansı bir təhlükəli yük, yalnız İATA tərəfindən sertifikatlaşdırılmış şəxs tərəfindən sənədləşdirildikdən və qablaşdırıldıqdan sonra hava nəqliyyatı ilə daşınmaya qəbul edilə bilər. Çünki hava nəqliyyatı ilə təhlükəli yüklərin daşınması “İATA” Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asosiasiyasının tələblərinə uyğun həyata keçirilməlidir.

Məhsulun hansı sinif təhlükəli yükə aid olduğunu və ümumiyyətlə təhlükəli yük kateqoriyasına aid olub və ya olmadığını müəyyənləşdirmək üçün mütləq şəkildə məhsulun təhlükəsizliyi barədə məlumat vərəqi(MSDS-Material Safety Data Sheet) təqdim olunmalıdır. Bu sənəd hər bir məhsula görə istehsalçı tərəfindən təqdim edilir.

Əlavə məlumat üçün aşağıda qeyd olunan əlaqə vasitələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

Telefon: (+99412) 310 39 39

Mobil: (+99451) 500 39 39

E-poçt: cargo@colibri.az

Facebook: /colibri.azerbaijan

Instagram: /colibri.az