18.10.2019, Cümə, Delaware |
1 USD - 1.7020 AZN 1 TL - 0.2924 AZN
18.10.2019, Cümə, Delaware 1 USD - 1.7020 AZN

TARİFLƏR

TÜRKİYƏDƏN BAKIYA

$2

0 kq - dan 0.20 kq-a qədər

TÜRKİYƏDƏN BAKIYA

$4

0.201 kq - dan 0.50 kq-a qədər

TÜRKİYƏDƏN BAKIYA

$6

0.501 kq - dan 1 kq - a qədər

TÜRKİYƏDƏN BAKIYA

$6

1.01 kq - dan artıq hər kilo üçün

ABŞ-DAN BAKIYA

$4

0 kq - dan 0.50 kq-a qədər

ABŞ-DAN BAKIYA

$7.9

0.501 kq - dan 1 kq - a qədər

ABŞ-DAN BAKIYA

$7.9

1.01 kq - dan artıq hər kilo üçün